• disk_alu.jpg
 • mobil.png
 • mobil_detail.png
 • tablety.png
 • topanky.png
 • vyziva.png

Fotografujeme rôzne typy tovarov od malých ako napríklad mobilné telefóny až po veľké ako nábytok alebo automobil. Používame rôzne typy optiky pre možnosti snímania detailov prostredníctvom makro nádstavcov, ale aj širokouhlú optiku pre snímanie stiesnených priestorov ako napríklad interiér automobilu, či veľkých priestorov a sférických panorám. V špecifických prípadoch používame automatizované systémy ako napríklad elektronicky riadenú panoramatickú hlavu, ktorá nám umožňuje zvládať aj väčší rozsah práce za prijateľný čas a priaznivú cenu.

Pri fotografovaní malých predmetov uprednostňujeme ich doručenie do nášho štúdia prostredníctvom kuriéra, aby sa minimalizovali dopravné náklady a skrátil sa čas spracovania na minimum.

Pokiaľ predmety nie je možné doručiť, dokážeme fotiť aj v teréne, resp. vo Vašich priestoroch, kde však treba počítať aj s dodatočnými nákladmi na dopravu, prenájom osvetľovacej techniky a inštaláciu scény, čo samozrejme vyžaduje určitý čas navyše.

Fotografie, ktoré realizujeme v ateliéri, Vám dokážeme zabezpečiť vrátane nevyhnutných úkonov ako je aranžovanie alebo make-up.

V prípade záujmu dokážeme zabezpečiť aj modelov a modelky, stylistu a vizážistu. V priebehu fotenia môžete byť jeho súčasťou a konzultovať svoje predstavy fotografovi a jeho tímu. Fotografie je možné priebežne sledovať na externom monitore, ktorý je prepojený s fotoaparátom prostredníctvom Wi-Fi rozhrania. Fotografie je samozrejme potrebné ešte post-produkčne spracovať, takže neuvidíte finálny výsledok, môžete však sledovať kompozíciu a svetelné podmienky a usmerniť tak priebeh celého fotografovania a dospieť tak ku konsenzu s Vašou pôvodnou predstavou.

V ateliérových podmienkach realizujeme aj špeciálne typy fotografií ako sú 360° prehliadky tovaru. Ak máte špacifické požiadavky na použité rekvizity, je nutné si ich priniesť alebo sa vopred dohodnúť na ich zabezpečení formou bezplatného zapožičania alebo plateného prenájmu od špeciálnych požičovní.

 • IMG_0123b.png
 • IMG_8860b.png
 • IMG_8976b.png
 • IMG_9047b.png
 • IMG_9969b.png

 • bar.jpg
 • bar2.jpg
 • cafe_l.jpg
 • p8.jpg
 • p19.jpg
 • panorama2.jpg
 • sprava_svetlo.jpg

Využite možnosť nafotenia svojich firemných alebo súkromných priestorov prostredníctvom interiériových panorám, ktoré je možné následne použiť na prezentáciu na webstránke alebo je možné ich vytlačiť na veľkoformátovej tlačiarni, ale aj v malom rozmere prostredníctvom klasickej digitálnej tlače alebo firiem špecializovaných na veľkoformátovú tlač. Finálne rozlíšenie panoramatických fotografií je veľmi vysoké, nakoľko vznikajú spájaním jednotlivých fotografí, ktoré sú vo vysokom rozlíšení. Interiérové panorámy realizujeme manuálne alebo prostredníctvom automatizovanej panoramatickej hlavy v prípade väčšieho rozsahu práce.

Panoramatické fotografie je možné spracovať aj do interaktívnej podoby, napríklad na webstránku a je možné ich zobraziť aj v menšom okne napríklad v internetovom prehliadači, otáčať si ich alebo približovať podľa potreby. Často sa využívajú aj pre tvorbu grafických banerov alebo billboardov. Interiérové panorámy sú pôsobivou formou prezentácie priestorov, najmä v prípade architektonických a dizajnérskych diel a ponúkajú komplexný pohľad na interiér ako celok.

 • 8.jpg
 • cachticky_hrad.jpg
 • gamma.jpg
 • kalvaria2011.jpg
 • kolarovo.jpg
 • lavka.jpg
 • male_karpaty_9.jpg
 • namestie.jpg
 • pano_park.jpg
 • repka.jpg
 • srdiecko.jpg
 • tatry.jpg
 • trikoruny_polsko4.jpg
 • zobor.jpg
 • zobor7.jpg

Exteriérové panorámy snímame manuálne alebo prostredníctvom automatizovanej panoramatickej hlavy. Finálny výsledok je mnohokrát závislý aj od poveternostných podmienok, preto je potrebné dobre naplánovať termín fotenia a nenechať fotenie a náhodu. Najčastejšími zákazkami bývajú architektonické diela, historické a turistické objekty, firemné priestory alebo prírodné objekty a územia.

Panoramatické fotografie je možné spracovať aj do interaktívnej podoby a prezentovať ich napríklad na webstránke. Interaktívne fotografie sú dnes už bežnou záležitosťou, napríklad v Google mapách slúžia na účely virtuálnej prehliadky prostredia a poznáme ich ako Google Street View.

Fotografie sú vo veľmi vysokom rozlíšení, nakoľko pozostávajú z viacerých fotografií s vysokým rozlíšením. Ich spojením vzniká jedna vysoko detailná fotografia, ktorú je možné v interaktívnej podobe bez problémov priblížiť a pozrieť si tak aj detaily nasnímaného prostredia. Špeciálnou verziou panoramatických fotografií sú giga-panorámy, ktoré vznikajú snímaním malých častí prostredia s väčším priblížením a pozostávajú z viacerých nasnímaných riadkov. Na takéto fotografie sa používa špeciálna vysoko-presná panoramatická hlava, ktorá umožňuje extrémne presný pohyb. Následne sú nasnímané fotografie spojené špeciálnym programom.

Využite moderný spôsob snímania produktov a prezentujte svoje produkty prostredníctvom 360° prehliadok, ktoré zvyšujú ich atraktivitu a následne konverziu, t.j. vyššiu mieru predaja v pomere k vynaloženým nákladom na ich propagáciu. Zároveň predídete potenciálnemu vráteniu tovaru kvôli jeho nedostatočnej prezentácii formou statických fotografií, kedy zákazník nezíska komplexný obraz o detailoch produktov.

360° prezentácia produktu môže pozostávať z rôzneho počtu fotografií podľa Vášho priania, resp. podľa požiadaviek na cenu a celkový počet spracovávaných produktov. Odporúčame 12 až 36 fotografií na jednu 360° otočku. Fotenie prebieha tak, že sa fotografovaný tovar umiestni na rotačnú platformu, ktorá je riadená prostredníctvom automatického systému a otáča tovar vždy o toľko stupňov, koľko zodpovedá zvolenému počtu  finálnych záberov. Medzi jednotlivými otočeniami tovaru dochádza k fotografovaniu - spúšť fotoaparátu je synchronizovaná a prepojená s rotačnou platformou.

V prípade, ak chcete prezentovať tovar vo viacerých polohách (napríklad tovorená / zatvorená kabelka), je potrebné tovar nasnímať na viackrát. Následne dokážeme vyprodukovať interaktívnu 360° prehliadku tovaru tak, že si zákazník dokáže prepínať medzi jednotlivými stavmi tovaru (otvorený / zatvorený...). V prehliadke je možné definovať tzv. Hot-spot zóny, ktoré po kliknutí zobrazia sprievodné texty / popisy jednotlivých stavov alebo funkcií tovaru.

 • IMG_9598b.png
 • IMG_9599b.png
 • IMG_9600b.png
 • IMG_9601b.png
 • IMG_9602b.png
 • IMG_9603b.png
 • IMG_9604b.png
 • IMG_9605b.png
 • IMG_9606b.png
 • IMG_9607b.png
 • IMG_9608b.png
 • IMG_9609b.png
 • IMG_9610b.png
 • IMG_9611b.png
 • IMG_9612b.png
 • IMG_9613b.png
 • IMG_9614b.png
 • IMG_9615b.png
 • IMG_9616b.png
 • IMG_9617b.png
 • IMG_9618b.png
 • IMG_9619b.png
 • IMG_9620b.png

 • IMG_4585b.JPG
 • IMG_4589b.JPG
 • IMG_4597b.JPG
 • IMG_4601b.JPG
 • IMG_4609b.JPG
 • IMG_4638b.JPG
 • IMG_4642b.JPG
 • IMG_4646b.JPG
 • IMG_4650b.JPG
 • IMG_4654b.JPG
 • IMG_4658b.JPG
 • IMG_4662b.JPG
 • IMG_4666b.JPG
 • IMG_4670b.JPG
 • IMG_4674b.JPG
 • IMG_4678b.JPG
 • IMG_4682b.JPG
 • IMG_4686b.JPG
 • IMG_4690b.JPG
 • IMG_4694b.JPG
 • IMG_4698b.JPG
 • IMG_4702b.JPG
 • IMG_4706b.JPG
 • IMG_4710b.JPG

3D 360° produktová fotografia je 3-dimenzionálnou nadstavbou 360° produktovej fotografie. Rotovaný objekt na rotačnej platforme je snímaný v niekoľkých sériách rotácií z viacerých vertikálnych uhlov prostredníctvom automatického systému pre horizontálny a vertikálny posuv fotoaparátu. Aj v tomto prípade si môže zákazník vybrať veľkosť kroku snímania jednotlivých snímok v obidvoch osiach. Odporúčame 12 až 36 krokov pre rotačnú platformu a pre vertikálny posuv odporúčame 3 až 8 krokov, podľa toho aký detail je potrebné u tovaru zachytiť. Vyšší počet krokov je samozrejme spojený s vyššou prácnosťou spracovania a samotného snímania, takže je dobré zvážiť, aký krok bude zvolený pre snímanie pre jednotlivé osi podľa náročnosti zákazníka a zložitosti objektu (min. 3 x 12 fotografií na 1 produkt vs. 8 x 36).

Čítať ďalej...