Natočíme pre Vás produktové video, ktorým dokážete presvedčiť zákazníka o kvalitách a vlastnostiach Vašich výrobkov. V dnešnej dobe je prezentácia výrobkov prostredníctvom statických fotografií nedostatočná a mnohokrát je potrebné predviesť atraktívne vlastnosti a funkcie prostredníctvom videa ako napríklad nové funkcie mobilov, ktoré je len ťažko popísať slovami a fotografiami.

Často je zákazníkovi potrebné ukázať spôsob, akým má výrobok ošetrovať alebo udržiavať. Keďže je dnes málokto ochotný čítať návody, je možné vďaka video návodu predísť prípadným škodám a zbytočným reklamáciám.

Výhodou videa je navyše aj jeho umiestnenie na populárnej sieti Youtube, ktorá je sama o sebe dobrým marketingovým nástrojom a môže aj bez investícií do reklamy priniesť nových zákazníkov. Do popisu videa je možné priamo vložiť odkaz na Váš eshop alebo webstránku.

Video dokážeme zabezpečiť ako statickém, ale aj dynamické s automatickým posuvom / rotáciou prostredníctvom automatického slidera, ktorý je možné naprogramovať na rôznu rýchlosť a smer pohybu v jednotlivých osách.

Panoramatické video je efektnou formou prezentácie priestoru alebo činnosti v interiéri aj v exteriéri. Snímanie videa prebieha tak, že počas prebiehajúceo záznamu dochádza k postupnému pohybu kamery po lineárnej osi a poprípade i k rotácii kamery. Pri práci používame automatizovaný 2-osový slider systém, ktorý je umiestnený na 2 statívoch v požadovanej výške.

Systém je pokiaľ ide o rýchlosť a smer možné naprogramovať nezávisle. Každý z pohybov môže mať vlastnú rýchlosť, vďaka čomu je možné zladiť požadovaný čas prebiehajúcej činnosti s celkovým rozahom posuvu a otočenia kamery. Smer posuvu a rotácie je taktiež nezávislý, takže je možné pohyb nastaviť tak, že kamera sleduje objekt, ktorý sa nachádza v strede scény, ale zároveň sníma veľký priestor v pozadí tohto sledovaného objektu.

Panoramatické video je atraktívnou formou prezentácie historických alebo architektonických diel, avšak nájde uplatnenie aj pri prezentácii komerčných alebo priemyselných objektov, či prebiehajúcej činnosti. Jeho hlavným účelom je vtesnať do záberu, ktorý sleduje konkrétny objekt veľký priestor, ktorý sa nachádza v jeho pozadí.

Časozber je modernou a atraktívnou formou videozáznamu použiteľného v exteriéri aj interiéri. V súčasnosti sa časozberné videá najčastejšíe používajú pre zachytenie prírodných úkazov, ale stávajú sa čoraz populárnejšími aj v bežnej komerčnej alebo priemyselnej oblasti pre zobrazenie napr. dlhodobo prebiehajúcich výrobných procesov.

Podľa nárokov na bodové rozlíšenie a mieru zrýchlenia finálneho záznamu používame 2 metódy záznamu - klasický videozáznam so zníženým počtom fps až po 1 fps (snímok za sekundu) alebo metódou samostatných záberov - fotografií v prípade extrémneho zrýchlenia deja. Druhá metóda ponúka veľmi vysoké finálne rozlíšenie videa vyššieho než 4K (UHD) v rozlíšení jednotlivých fotografií. Výhodou tejto metódy je možnosť nočného snímania, ktoré sa často využíva napr. pre zachytenie pohybu galaxie Mliečna cesta po oblohe.

Časozber je možné zaznamenávať buď staticky alebo aj dynamicky prostredníctvom automatizovaného slidera, ktorý umožňuje súbežný pohyb v 1-2 osách (posuv a rotácia). V takomto prípade dochádza medzi jednotlivými snímkami k posuvu alebo aj rotácii fotoaparátu a dochádza tak k zaujímavému javu.