To, ako Vašu firmu vníma okolité podnikateľské prostredie vrátane Vašich zákazníkov, rozhoduje o Vašom úspechu. Bez kvalitného a konzistentného imidžu nie je v súčasnosti jednoduché presvedčiť zákazníka, aby si vybral práve Vašu firmu. Vnímanie zákazníka je mnohokrát podceňované a dôraz  býva často kladený iba na produkty a služby. Zákazník si často podvedome vyberá toho dodávateľa, ktorý pôsobí najlepšie a vnútorne ho presvedčí o profesionalite a kvalite. Preto je s ohľadom na súčasnú tvrdú konkurenciu dôležité dbať aj na ostatné faktory, ktoré tvoria imidž firmy a pôsobia na rozhodovanie zákazníka.

Webdizajn je najkomplexnejšou problematikou v oblasti tvorby grafického dizajnu. O kvalite webdizajnového riešenia rozhoduje nielen estetika, ale najmä funkčnosť dizajnového riešenia, ktorá ovplyvňuje komfort zákazníka pri práci s webstránkou alebo elektronickým obchodom. Okrem estetickej a funkčnej stránky je dôležité dbať aj na technickú stránku a responzívnosť - optimalizáciu pre rôzne typy zobrazovacích zariadení ako sú mobilné telefóny a tablety. Dôležité je aj to, čo zákazník navonok nevidí, ale vidia to vyhľadávače, ktoré na základe technického stavu určia, na akej pozícii sa váš web ocitne vo vyhľadávačoch.

Vytvoríme pre Vás dizajnové návrhy pre akýkoľvek typ tlačových materiálov ako sú vizitky, letáky, plagáty, obalové materiály, inzeráty, billboardy. Materiály pripravujeme pre bezproblémovú tlač v profesionálnych tlačiarňach s požadovanou spadavkou, v CMYK farebnej škále a v krivkách a zabezpečíme digitálny nátlačok pre overenie tlačového materiálu a kontrolu farebnosti pred samotnou tlačou. Používame profesionálne kalibrované monitory, aby boli Vaše tlačoviny farebne verné a zodpovedali realite. Tlačoviny dokážeme spracovať na kľúč vrátane zabezpečenia fdotografických materiálov fotením v ateliéri alebo v teréne podľa potreby.